De rechtspersoon Stichting Vilcabamba is ontbonden en beëindigd met ingang van 14-09-2022.

Alphen aan den Rijn, 30 juni 2022

Geachte belangstellenden voor de Stichting Vilcabamba,

We vallen maar gelijk met de deur in huis; de Stichting Vilcabamba en onze

partnerorganisatie CEDNA gaan stoppen, want…we hebben onze doelen bereikt.

Op 9 mei 2003 is de Stichting Vilcabamba opgericht om op een zo breed mogelijke wijze

lokaal geïnitieerde ontwikkelingsprojecten in Cusco, Peru te ondersteunen.


Dit gebeurde op initiatief van Cora Staats, die in Peru de lokale partnerorganisatie CEDNA

heeft opgericht om haar droom te verwezenlijken. Zij heeft in 2004 Nederland achter zich

gelaten en zich gevestigd in Cusco, Peru.

In bijna 20 jaar hebben Vilcabamba en CEDNA gezamenlijk 55 projecten uitgevoerd.

Hierdoor is bij bijna 12.000 kinderen en gezinnen de voedingssituatie verbeterd. Kroon op ons

werk was dat we met deze activiteiten in april 2020 konden stoppen omdat de Peruaanse

overheid op basis van onze initiatieven de voedselproblematiek rond Cusco voortaan zelf

ging aanpakken.

Op dit moment ondersteunen we dankzij uw – soms jarenlange en substantiële – donaties

nog een aantal opleidingsprojecten voor het generen van werk en zelfstandig

ondernemerschap. Het verslag van project Opleidingen 15 wordt binnenkort op de website

geplaatst. Met alle projecten hebben we in totaal zeker meer 7.000 cursisten kunnen helpen.

Het laatste 16e opleidingenproject wordt uitgevoerd in de periode juni 2022 t/m mei 2023.


U hebt méér dan gul gegeven, want in de afgelopen 20 jaar is er meer dan € 2,5 miljoen

gedoneerd door meer dan 400 verschillende donateurs. Van giften van € 5,– tot zelfs een

donatie van boven de € 100.000,–. Daar zijn wij heel dankbaar voor! Ook bedanken wij

iedereen die in de afgelopen 20 jaar zijn beste beentje hebben voorgezet.


Maar wij willen u vooral hartelijk bedanken voor uw steun in al die jaren aan de kinderen,

vrouwen en mannen in Cusco, die door uw hulp een stapje verder in het leven zijn gekomen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Vilcabamba

Onze projecten

Al sinds 2005 voert Stichting Vilcabamba in samenwerking met haar lokale partnerorganisatie CEDNA gezondheidsprojecten en opleidingstrajecten uit in de arme stedelijke gebieden van Cusco, Peru.

Corona Project
Cursisten Housekeeping
Cursisten Assistent-kok

Stichting Vilcabamba is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer RSIN 815628201.

 


Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI algemeen

Nieuwsbrief

1 + 2 =