Wie wij zijn

Op 9 mei 2003 is de Stichting Vilcabamba notarieel opgericht en statutair gevestigd in Alphen aan den Rijn.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28097696.
Sinds 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst onze instelling aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder nummer: RSIN: 815628201.

Bestuur

Het huidige bestuur van de Stichting Vilcabamba bestaat uit:

Voorzitter: Rob van der Velde
Secretaris: Jacqueline Schouten
Penningmeester: Jos Staats

De leden van het bestuur van Vilcabamba verrichten hun werkzaamheden onbetaald.

Ons doel

Het doel van Stichting Vilcabamba is om op een zo breed mogelijke wijze lokaal geïnitieerde ontwikkelingsprojecten in Cusco, Peru, te ondersteunen.

Klik hier voor het bekijken van de statuten.

Projecten

Deze ontwikkelingsprojecten zijn gericht op het verbeteren van de gezondheids- en voedingssituatie van kinderen en het economisch zelfstandig maken van volwassenen met een laag inkomen.

Voor de organisatie, aansturing en begeleiding van de projecten in Peru heeft de Stichting Vilcabamba al meer dan 15 jaren een langdurige partnership met de lokale partnerorganisatie CEDNA, Centro para el Desarollo del Niño y el Adolescente, geleid door de Nederlandse Cora Staats.
Op 16 juli 2003 is CEDNA, een volgens Peruaans recht opgerichte rechtspersoon zonder winstoogmerk, met een lokaal bestuur en een lokale uitvoeringsorganisatie opgericht.

Beleids- en toekomstplan

Klik hier voor onze toekomstvisie t/m 2024.

Doorontwikkeling

Het succes van de gezondheidsprojecten is boven verwachting en hierdoor hebben we de doelstellingen eerder bereikt dan bedacht. Zo is vanaf 2004 de gezondheidssituatie van 4000 kinderen verbeterd, zijn 3000 kinderen hersteld van ondervoeding en hebben 5000 gezinnen hun eetgewoonten verbeterd.

In Cusco, Peru is ondervoeding aanzienlijk verminderd en bloedarmoede is afgenomen. Wij zijn dan ook heel blij dat de Peruaanse overheid onze initiatieven heeft overgenomen en nu zélf diverse gezondheidsprojecten heeft opgestart.

In navolging van andere NGO’s in Cusco, Peru hebben wij daarom besloten om per 1 april 2020 te stoppen met de gezondheidsprojecten en een stap voorwaarts te maken.

Wij gaan ons vanaf april 2020 – samen met CEDNA – richten op een geïntegreerd opleidingssysteem voor het genereren van werk en zelfstandig ondernemerschap. Wij kijken hierbij naar de behoeften van de lokale arbeidsmarkt (bedrijven), zodat goed gestructureerde cursussen aangeboden kunnen worden, die voldoen aan de vraag en het profiel van de doelgroep.

Hoe wij werken

Voor de uitvoering van de projecten werkt Vilcabamba samen met haar lokale partnerorganisatie CEDNA.
CEDNA kent de lokale cultuur en gebruiken goed, is deskundig in hun vakgebied en heeft een groot netwerk.

Voor elk nieuw project ontvangt het bestuur van de Stichting Vilcabamba een projectvoorstel inclusief begroting van CEDNA. Na goedkeuring van het projectvoorstel start de fondsenwerving voor de financiering van het project. Vilcabamba start pas een project als de financiering voor minstens 1 jaar gedekt is.

CEDNA rapporteert maandelijks aan de Stichting Vilcabamba, zodat er op toegezien kan worden dat de geworven fondsen op een verantwoorde wijze worden beheerd door CEDNA.
CEDNA wordt ook geadviseerd door de Stichting Vilcabamba. Wij denken mee over het verder professionaliseren van de lokale organisatie van CEDNA in Peru en het verduurzamen van de projecten.

Missie

De missie van de Stichting Vilcabamba is het helpen creëren van het noodzakelijke fundament en een stevige basis, waarmee CEDNA in Cusco, Peru ter plaatse kansarme minderjarigen en volwassenen zélf in staat stelt de eigen situatie te verbeteren en daarmee de grondslag te leggen voor een betere toekomst.

Onze programma’s richten daarbij vooral op arme families (moeders) en op (jong)volwassenen met een eigen bedrijfje.

De Stichting Vilcabamba schept financiële en organisatorische voorwaarden ter verwezenlijking van de door CEDNA voorgestelde programma’s.

Privacy Statement

Stichting Vilcabamba respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze donateurs en bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Hieronder vindt u links naar ons cookiebeleid, privacybeleid en disclaimer:

Cookieverklaring
Privacyverklaring
Disclaimer

Stichting Vilcabamba legt bij uw aanmelding gegevens vast die we kunnen gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u deze informatie niet wilt ontvangen kunt u dat aan ons laten weten via de contactgegevens van Stichting Vilcabamba.

​Postadres:
Marketentster 179
2401 JB Alphen aan den Rijn

Mailadres:
info@vilcabamba.nl

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor onze e-mails.

Indien u nog vragen hebt over de Privacy Policy van de Stichting Vilcabamba, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vilcabamba.nl. Onze secretaris helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

 

Financiële jaarverslagen

Klik op een van de documenten om onze jaarverslagen te bekijken.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Nieuwsbrief

1 + 6 =