Wie wij zijn

Het doel van Stichting Vilcabamba is het werven van fondsen voor lokaal geïnitieerde ontwikkelingsprojecten in Cusco, Peru. Deze ontwikkelingsprojecten zijn gericht op het verbeteren van de gezondheids- en voedingssituatie van kinderen en het economisch zelfstandig maken van volwassenen.

De Stichting Vilcabamba is notarieel opgericht op 9 mei 2003 en statutair gevestigd in Alphen a/d Rijn.

Klik hier voor het bekijken van de statuten.

Het huidige bestuur van de Stichting Vilcabamba bestaat uit:

Voorzitter: Tiny Klever
Penningmeester: Jos Staats
Secretaris: Paula Boots

De leden van het bestuur van Vilcabamba verrichten hun werkzaamheden onbetaald.

Hoe wij werken

Voor het uitvoeren van haar gezondheidsprojecten en opleidingsprojecten werkt Vilcabamba samen met haar lokale zusterorganisatie CEDNA.

Cora Staats geeft leiding aan deze lokale organisatie die naast haar enkel bestaat uit lokale werknemers. Zij kennen de lokale cultuur en gebruiken goed, zijn deskundig in hun vakgebied en hebben gezamenlijk een groot netwerk.

Vilcabamba ziet erop toe dat de fondsen die zij werft voor haar activiteiten verantwoord worden beheerd door CEDNA. Daarnaast adviseert zij CEDNA gevraagd en ongevraagd. Haar advies vertaalt zich in het meedenken over het verder professionaliseren van de organisatie en het verduurzamen van de projecten. Bij dit laatste richten we ons op zowel de financiële duurzaamheid als ontwikkelingsimpact.

Hier kunt u het PDF document downloaden waarin u meer kunt lezen over de verschillende stappen in het bestuurlijk proces van aanvraag tot afronding van de projecten.

Strategisch beleidsplan

De Stichting Vilcabamba (hierna ‘Vilcabamba’) is in 2003 opgericht met als doel sociale ontwikkelingsprojecten in Cusco, Peru te ondersteunen. De projecten zijn gericht op de kwetsbaarste doelgroepen.

Om de projecten te financieren worden fondsen geworven, zowel in Nederland als (met toenemend succes) in Peru. Organisatie, aansturing en begeleiding van projecten in Peru geschiedt door de lokale organisatie CEDNA, Centro para el Desarollo del Niño y el Adolescente, geleid door Cora Staats. CEDNA is een volgens Peruaans recht opgerichte rechtspersoon, zonder winstoogmerk, met (Peruaans) bestuur en uitvoeringsorganisatie.

Het aflopen van het oude Strategisch Plan van Vilcabamba, ultimo 2017 en de opstelling van een overeenkomstig plan van uitvoeringsorganisatie CEDNA (Peru) voor de periode 2017-2021, is aanleiding voor een Strategisch Plan Stichting VIlcabamba 2018 – 2022. CEDNA voert, in nauwe afstemming met Vilcabamba (Nederland), ontwikkelingsprojecten uit in Cusco, Peru, vooral op het gebied van gezondheidszorg en opleidingen.

De gezondheidsprogramma’s concentreren zich op het verbeteren van de voedings- en gezondheidssituatie van zwangere vrouwen, moeders en hun kinderen.

De opleidingsprogramma’s richten zich enerzijds op de arme families (moeders) en anderzijds op (jong)volwassenen met een eigen bedrijfje.

Vilcabamba schept financiële en organisatorische voorwaarden ter verwezenlijking van de door CEDNA voorgestelde programma’s.

Missie:
Het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee CEDNA de kansarme minderjarigen en volwassenen zelf in staat stelt de eigen situatie te verbeteren en daarmee de grondslag te leggen voor een betere toekomst.

Klik hier voor het volledige Strategisch Beleidsplan 2018 – 2022.

Privacy Statement

In het kader van haar dienstverlening legt de Stichting Vilcabamba uw gegevens vast in een bestand.

De Stichting Vilcabamba respecteert uw privacy en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden. De Stichting Vilcabamba legt bij uw aanmelding gegevens vast, die we kunnen gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten.

Als u deze informatie niet wilt ontvangen kunt u dat aan ons laten weten via de contactgegevens van Stichting Vilcabamba.

​Postadres:
Marketentster 179
2401 JB Alphen aan den Rijn

Mailadres:
info@vilcabamba.nl

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor onze e-mails.

Indien u nog vragen hebt over de Privacy Policy van de Stichting Vilcabamba, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vilcabamba.nl. Onze secretaris helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Financiële jaarverslagen

Klik op een van de documenten om onze jaarverslagen te bekijken.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Nieuwsbrief

8 + 5 =