Opleidingsprojecten

Vanaf het begin van onze samenwerking in mei 2006 voert onze lokale partnerorganisatie CEDNA opleidingsprojecten uit. Deelnemers aan deze projecten worden opgeleid om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, als werknemer of zelfstandig ondernemer.

CEDNA richt zich daarbij vooral op personen met een laag tot zeer laag inkomen in de buitenwijken en plattelandsgebieden van de stad Cusco, Peru.
Het project bevordert de ontwikkeling van vaardigheden bij jongeren en moeders met beperkte economische middelen, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarbij wordt expliciet aangesloten bij de vragen die vanuit de lokale arbeidsmarkt worden gesteld.

Intussen is CEDNA erin geslaagd zich als opleidingsinstituut te positioneren en is strategische allianties aangegaan met lokale overheidsinstellingen en particuliere instellingen (NGO’s, stichtingen en bedrijven).

In ruim 15 jaar zijn:

• Meer dan 4.000 deelnemers opgeleid om een eigen bedrijf te starten of in dienst te treden bij een werkgever.
• Meer dan 2.500 deelnemers geplaatst op de arbeidsmarkt met een formele baan.
• Meer dan 400 eigen bedrijfjes werden gestart of verbeterd.
• Ruim 20 bestaande lokale organisaties hebben hun economische activiteiten verbeterd en versterkt.

Daarnaast hebben 11 gemeenten en 15 organisaties gebruik gemaakt van het cursusaanbod van CEDNA.

Elk jaar worden cursussen gegeven die als doel hebben ondernemerschap te ontwikkelen in:
• Eigen barbedrijf
• Eigen restaurantbedrijf
• Diverse voedselproducties, o.a. gebak en taarten
• Marketing
• Verkoop

Ook worden elk jaar cursussen gegeven voor plaatsing bij bedrijven op onderdelen zoals:
• Bar
• Housekeeping
• Assistent-kok
• Verkoop
• Engels
• Basisdienstverlening in hotels (afwas, beveiliging, portiers, administratie, stewards en leerling gastvrouw/heer)

In de afgelopen jaren heeft CEDNA een geslaagd en effectief cursusaanbod weten neer te zetten, waarmee de leefsituatie van vele deelnemers en daarmee indirect hun gezinnen is verbeterd. Lees meer over wat we tot nu toe met onze opleidingsproject bereikt hebben in onderstaande rapportages.

Opleidingsproject 15
Eindrapportage
juni 2021 t/m mei 2022

Opleidingsproject 16
juni 2022 t/m mei 2023

Opleidingsproject 15
Halfjaarlijkse rapportage
juni 2021 t/m december 2021

Opleidingsprogramma 15
juni 2021 t/m mei 2022

Opleidingsprogramma 14
Eindrapportage
1 juni 2020 t/m 31 mei 2021

Opleidingsprogramma 14
Halfjaarlijkse rapportage
juni 2020 t/m december 2021

Opleidingsprogramma 14
1e rapportage
juni 2020 t/m september 2021

Opleidingsprogramma 14
juni 2020 t/m mei 2021

Programma Ondernemerschap en Plaatsing arbeidsmarkt
Eigen bedrijf en baan op de arbeidsmarkt
1 mei 2018 t/m 1 mei 2020

Eindrapportage Opleidingsprogramma 1 april 2018- 30 april 2020

Derde halfjaarlijkse rapportage
Eigen bedrijf en baan op de arbeidsmarkt
1 mei 2019 t/m 1 oktober 2019

Eerste halfjaar Opleidingsproject
Eigen bedrijf en baan op de arbeidsmarkt
1 mei 2018 t/m 1 oktober 2018

Tweede halfjaarlijkse rapportage
Vakopleidingen voor plaatsing op de arbeidsmarkt
01 november 2018 t/m 1 april 2019

Foto’s van het eerste halfjaar Opleidingsproject
Eigen bedrijf en baan op de arbeidsmarkt
1 mei 2018 t/m 1 oktober 2018

Foto’s opleidingsproject
Eigen bedrijf en baan op de arbeidsmarkt
April 2018

Gezondheidsprojecten

Ons werk op dit terrein zit erop!

Vanaf 2006 heeft de Stichting Vilcabamba in samenwerking met haar lokale partnerorganisatie CEDNA diverse voedings- en gezondheidsprojecten in de arme stedelijke gebieden van Cusco, Peru uitgevoerd.

In de tot 2020 uitgevoerde gezondheidsprojecten (13 projecten) zijn ca. 3.000 kinderen hersteld van ondervoeding en bloedarmoede en van meer dan 4.000 kinderen is hun gezondheidssituatie verbeterd. In breder perspectief kan worden gesteld dat ca. 5.000 gezinnen hun eetgewoonten hebben verbeterd.
De Stichting Vilcabamba heeft voor ruim ca. € 700.000,- deze projecten financieel ondersteund.

Peruaanse regering

Op nationaal niveau heeft de Peruaanse regering verschillende sociale gezondheidsprogramma’s ingevoerd. De opmerkelijke economische groei in Peru van de afgelopen 15 jaar heeft de armoede verminderd en verschillende sociaaleconomische indicatoren verbeterd, maar het hardnekkige probleem van bloedarmoede blijft bestaan. Hierbij zijn nieuwe gezondheidsprogramma’s geïntroduceerd door de regering ter bestrijding hiervan.

Tegen deze achtergrond zijn wij dan ook heel blij dat de Peruaanse overheid onze initiatieven heeft overgenomen en nu zélf diverse gezondheidsprojecten heeft opgestart. Ons werk op dit terrein zit erop!

In navolging van andere NGO’s in Cusco, Peru hebben wij daarom besloten om per 1 april 2020 te stoppen met de gezondheidsprojecten.

Wij gaan ons vanaf april 2020 – samen met CEDNA – richten op een geïntegreerd opleidingssysteem voor het genereren van werk en zelfstandig ondernemerschap. Wij kijken hierbij naar de behoeften van de lokale arbeidsmarkt (bedrijven), zodat goed gestructureerde cursussen aangeboden kunnen worden, die voldoen aan de vraag en het profiel van de doelgroep.

Eindrapportage Gezondheidsprogramma
1 april 2018 t/m 1 april 2020  

Eerste halfjaarlijkse rapportage
Ondervoeding en bloedarmoede
1 april 2018 t/m 31 september 2018

Derde halfjaarlijkse rapportage
Ondervoeding en bloedarmoede
1 april 2019 t/m 1 september 2019  

Eerste halfjaarlijkse rapportage
Ondervoeding en bloedarmoede
1 april 2017 t/m 31 maart 2018

Tweede halfjaarlijkse rapportage
Ondervoeding en bloedarmoede
1 oktober 2018 t/m 31 maart 2019

Nieuwsbrief

4 + 15 =