Gezondheidsprojecten

Al sinds 2006 voert Stichting Vilcambamba in samenwerking met de lokale zusterorganisatie CEDNA een voeding- en gezondheidsproject uit in de arme stedelijke gebieden van Cusco.

Het doel van dit project is het bestrijden en voorkomen van ondervoeding bij kinderen tot 6 jaar. Er is gekozen voor jonge kinderen omdat vooral de eerste levensjaren heel belangrijk zijn als het op voeding aankomt.

Ondervoeding kan ernstige gevolgen hebben, zoals het achterblijven van lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, lage weerstand, spraakproblemen, blindheid, bevattelijkheid voor ziekten en kan zelfs leiden tot de dood.

Ondervoeding heeft verschillende oorzaken. Om ondervoeding onder kinderen te bestrijden en te voorkomen heeft stichting CEDNA een programma ontwikkeld dat uit drie componenten bestaat:

1. verbeteren basisgezondheid en voeding
2. verbeteren van de hygiene in en om de woning
3. verbeteren economische situatie van de deelnemende moeders

Voor de verschillende componenten zijn groepstrainingen gepland. In sommige gevallen alleen voor de moeders. In andere gevallen met inbegrip van de vaders en betrokken instanties, zoals medewerkers van de gezondheidsposten en gemeentelijke ambtenaren en besturen van de gemeenschappen.

Gedurende het project worden de kinderen 1x per kwartaal gemeten en gewogen om hiermee hun voedingssituatie vast te kunnen stellen en om aan het einde van het project vast te kunnen stellen of er een verbetering heeft plaatsgevonden.

Klik op onderstaande rapportages om meer te lezen over de resultaten van de afgelopen jaren.

Lopend Gezondheidsprogramma:
Project vermindering van ondervoeding en bloedarmoede
1 april 2018 t/m 31 maart 2021  

Eerste halfjaarlijkse rapportage
Ondervoeding en bloedarmoede
1 april 2018 t/m 31 september 2018

Tweede halfjaarlijkse rapportage
Ondervoeding en bloedarmoede
1 oktober 2018 t/m 31 maart 2019

Eerste halfjaarlijkse rapportage
Ondervoeding en bloedarmoede
1 april 2017 t/m 31 maart 2018

Eindrapportage Miski Wawa
Preventie en vermindering van ondervoede kinderen
1 april 2017 t/m 31 maart 2018

Eindrapportage Miski Wawa
Preventie en vermindering van ondervoede kinderen
1 januari 2016 t/m 31 maart 2017

Foto’s Eindrapportage Miski Wawa
Preventie en vermindering van ondervoede kinderen
1 januari 2016 t/m 31 maart 2017

Opleidingsprojecten

Sinds mei 2006 voert onze lokale partnerorganisatie CEDNA opleidingsprojecten uit die deelnemers geschikt maken voor deelname aan de arbeidsmarkt, als werknemer of zelfstandig ondernemer. CEDNA richt zich daarbij vooral op personen met een laag tot zeer laag inkomen in de buitenwijken van de stad Cusco en de rurale gebieden rondom Cusco.

Het project bevordert de ontwikkeling van vaardigheden bij jongeren en moeders met beperkte economische middelen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarbij wordt expliciet aangesloten bij de vragen die vanuit de lokale arbeidsmarkt worden gesteld.

Het project bestaat uit 3 typen opleidingen die er op gericht zijn de deelnemers beter en duurzaam in hun levensonderhoud te laten voorzien.

1. opleidingen voor het verkrijgen of behouden van een baan bij een bedrijf
2. opleidingen voor het starten van een eigen bedrijf
3. opleidingen voor het verbeteren van een eigen bedrijf

De opleidingen zijn logisch en volgens een vast stramien opgebouwd. Gestart wordt met inhoudelijke cursussen in groepsverband, aansluitend bij de doelgroep. Daarna volgt meer individuele begeleiding van de cursisten. Bij de uitvoering van de projecten werkt CEDNA samen met lokale overheidsinstellingen en particuliere instellingen (NGO´s, stichtingen en bedrijven) om een zo efficiënt en geschikt mogelijk aanbod te creëren.

In de afgelopen jaren heeft CEDNA een geslaagd en effectief cursusaanbod weten neer te zetten, waarmee de leefsituatie van vele deelnemers en daarmee indirect hun gezinnen is verbeterd. Lees meer over wat we tot nu toe met onze opleidingsproject bereikt hebben in onderstaande rapportages.

Programma Ondernemerschap en Plaatsing arbeidsmarkt
Eigen bedrijf en baan op de arbeidsmarkt
1 mei 2018 t/m 1 mei 2020

Tweede halfjaarlijkse rapportage
Vakopleidingen voor plaatsing op de arbeidsmarkt
01 november 2018 t/m 1 april 2019

Eerste halfjaar Opleidingsproject
Eigen bedrijf en baan op de arbeidsmarkt
1 mei 2018 t/m 1 oktober 2018

Foto’s van het eerste halfjaar Opleidingsproject
Eigen bedrijf en baan op de arbeidsmarkt
1 mei 2018 t/m 1 oktober 2018

Foto’s opleidingsproject
Eigen bedrijf en baan op de arbeidsmarkt
April 2018

Eindrapportage opleidingsproject 12
1 mei 2017 t/m 1 april 2018

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
Maart 2018

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
Februari 2018

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
Januari 2018

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
December 2017

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
November 2017

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
Oktober 2017

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
September 2017

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
Augustus 2017

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
Juli 2017

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
Juni 2017

Foto’s rapportage opleidingsproject 12
Mei 2017

Eindrapportage opleidingsproject 11
1 mei 2016 t/m 1 mei 2017

Eindrapportage opleidingsproject 10
1 mei 2015 t/m 1 mei 2016

Nieuwsbrief

10 + 7 =